Disclaimer

Digital Kolibri kan de inhoud van het privacybeleid wijzigen zonder dat de gebruikers hiervan op de hoogte worden gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Het privacybeleid is van toepassing op iedereen die de diensten van Digital Kolibri koopt en/of zich abonneert op onze nieuwsbrief.

1. Gegevens verstrekt door de klant
Digital Kolibri kan de door de klant verstrekte gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
1.1 Het verzenden van een of meer informatieve e-mails die betrekking hebben op de gekochte dienst, zoals, maar niet beperkt tot, een e-mail met inloggegevens.
1.2 Af en toe delen van informatie met betrekking tot een product, tip, vaardigheid, enz., Waarvan Digital Kolibri denkt dat het kan bijdragen aan een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens aan derden verstrekken
Gegevens die door de klant aan Digital Kolibri worden verstrekt, worden nooit doorgegeven aan derden. Er is echter een uitzondering op deze regel:
- Wanneer een rechterlijk bevel is uitgevaardigd om informatie te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Digital Kolibri verstrekt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft de mogelijkheid om de verstrekte informatie op elk moment te wijzigen. Digital Kolibri kan de klant in een dergelijk geval vragen de wijziging door te geven op een manier die is voorgeschreven door Digital Kolibri en in sommige gevallen kan identificatie vereist zijn.